IKUE-kongreso 2006 en Velehrad, Ĉeĥio


Aliaj fotoj:   Inaŭguro  -  Mesoj  -  Mons. Otčenášek  -  Prelegoj  -  Junularo (ĈEJ)  -  Infanoj  -  Folklora vespero  -  Velehrad  -  Stojanov

Ĉiuj fotoj, sonaj kaj aŭdvidaj arkivoj de IKUE-kongreso 2006


Stojanov
IKUE-2006
IKUE-2006
Akcepto de alvenantaj kongresistoj
IKUE-2006
IKUE-2006
Jesu-Infano de Praha
Kapelo
Remtero
Remtero
IKUE-2006
Pavol Petrík kaj P-ro Lájos Kobor
IKUE-2006
Elisabeth Masala kun Katalin Kőszegvári, Daniel Toth, Petr Bubela
IKUE-2006
Josef Flídr kaj Milan Sveda
Velehrad
Ek al la meso en Baziliko
Drahomiř Budinská
Drahomiř Budinská gvidas la ekskurson tra Velehrad
IKUE-2006
Miloslav Šváček, Jan Kalný kaj Drahomiř Budinská
IKUE-2006
IKUE-2006
Mirosława Kubicka
Mirosława Kubicka
Krystyna Macińska
Krystyna Macińska
IKUE-2006
Bernhard Eichkorn
Bernhard Eichkorn invitas al la 18a Ekumena Esperanto-Kongreso
Stanisław Mandrak
Stanisław Mandrak invitas al la 18a Ekumena Esperanto-Kongreso
Stanisław Mandrak
IKUE-2007
Blazonoj de Pelplin, loko de Ekumena Kongreso 2007
Anjo Amika
Anjo Amika kantas Ave Maria
IKUE-2006
Prelego en la kapelo
IKUE-2006
Albrecht Kronenberger
Kava-Pech
Subskribo de kontrakto kun Kava-Pech pri eldono de la Biblio
IKUE-2006
Petr Chrdle
Petr Chrdle
IKUE-2006
Aldona libroservo, de Kava-Pech
IKUE-2006
Jan Kalný kaj fratino Hedvika Maria Durpekova
IKUE-2006
Miloslav Šváček, kun fratino Hedvika kaj Anne Masala, antaŭ la folklora spektaklo
IKUE-2006
P-ro Lajos Kobor kun parto de la familio Kirsch, el Hungario
IKUE-2006
František Havlík, vinkulturisto, gustumigas sian vinon dum la folklora vespero
Miloslav Šváček
Miloslav Šváček prezidas la Ĝeneralan Kunvenon de IKUE
Marija Belošević
Marija Belošević transdonas la raporton de Carlo Sarandrea
Elena Grespan
Elena Grespan ricevas premion de Serio Boschin kaj Giovanni Daminelli
Bernhard Eichkorn
Bernhard Eichkorn
Marek Blahuš
Loka televido intervjuas Marek Blahuš
Jan Kalný
Loka televido intervjuas Jan Kalný
Marija Belošević
Loka televido intervjuas Marija Belošević