Solena inaŭguro de la 59a IKUE-kongreso 2006
en Velehrad, dim. 9a julio 2006


Aliaj fotoj:   IKUE-kongreso  -  Prelegoj  -  Mesoj  -  Mons. Otčenášek  -  Infanoj  -  Folklora vespero  -  Velehrad  -  Stojanov

Ĉiuj fotoj, sonaj kaj aŭdvidaj arkivoj de IKUE-kongreso 2006


IKUE-2006
IKUE-2006
Prezidas Miloslav Šváček kun Mons. Jan Graubner, ĉefepiskopo de Olomouc   (audvid.   )
Pavel Polnicky
Pavel Polnicky, KELI
Lajos Kóbor
Lajos Kóbor, Ekumena Komisiono de IKUE-KELI
Stanisłav Mandrak
Stanisłav Mandrak, Pola Esperanto-Asocio
Jana Melichárková
Jana Melichárková, Ĉeĥa Esperanto-Asocio
Jarmila Rýznarová
Jarmila Rýznarová, Asocio de Esperantistoj Handikapuloj
Marek Blahuš
Marek Blahuš, Ĉeĥa Esperanto-Junularo
Serio Boschin
Serio Boschin, Italio
Milan Sveda
Milan Sveda, Kanado
Marija Belošević
Marija Belošević, Kroatio
Algimantas Piliponis
Algimantas Piliponis, Litovio
Stanisław Płachta
Stanisław Płachta, Pollando
Mária Tomačovišová
Mária Tomačovišová, Slovakio
Jan Graubner
Miloslav Šváček donacas ekzempleron de Adoru al Mons-ro Jan Graubner